ผลหุ้นไทย 15 มีนาคม 2566 (ช่อง 9)

ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง ผลหุ้นไทย 15 มีนาคม 2566 (ช่อง 9) วันนี้

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้

1549.30 + 25.41 ช่อง 9 คู่แรก
1550.63 + 26.74 ช่อง 9 คู่สอง

17 + 28
23 + 34
72 + 83
20 + 31
60 + 71
74 + 85
21 + 32
17 + 28


ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

09 + 20
72 + 83
06 + 17
48 + 59
24 + 35
65 + 76
27 + 38
57 + 68
09 + 20

1561.87 + 37.98 ช่อง 9 ปิดเที่ยง


ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1562.14 + 38.25 ช่อง 9 คู่แรก
1563.00 + 39.11 ช่อง 9 คู่สอง

84 + 95
57 + 68
74 + 85
02 + 13
36 + 47
63 + 74
12 + 23
34 + 45


ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

97 + 08
30 + 41
35 + 46
76 + 87
72 + 83
16 + 27
37 + 48
28 + 39
41 + 52 ค้างก่อนปิดเย็น

1565.00 + 41.11 ช่อง 9 ปิดเย็น

Scroll to Top