ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง ผลหุ้นไทย 19 ธันวาคม 2565 (ช่อง 9) วันนี้

ผลหุ้นไทยช่อง 9 บน-ล่าง ผลหุ้นไทย 19 ธันวาคม 2565 (ช่อง 9) วันนี้

ผลหุ้นไทยเปิดเช้าวันนี้

1619.43 + 0.42 ช่อง 9 คู่แรก   
1615.46 – 3.55 ช่อง 9 คู่สอง   
81 – 20
68 – 33
40 – 61
72 – 29
45 – 56
61 – 40
54 – 47
55 – 46


ผลหุ้นไทยปิดเที่ยงวันนี้

1620.02 + 1.01 ช่อง 9 ปิดเที่ยง

67 + 66
18 + 17
58 + 57
43 + 42
39 + 38
50 + 49
28 + 27
69 + 68
82 + 81


ผลหุ้นไทยเปิดบ่ายวันนี้

1620.36 + 1.35 ช่อง 9 คู่แรก
1617.99 – 1.02 ช่อง 9 คู่สอง
42 – 59
11 – 90
82 – 19
53 – 48
49 – 52
73 – 28
85 – 16
17 – 84


ผลหุ้นไทยปิดเย็นวันนี้

1618.20 – 0.81 ช่อง 9 ปิดเย็น

66 – 35
44 – 57
70 – 31
70 – 31
03 – 98
75 – 26
54 – 47
37 – 64
87 – 14 ค้างก่อนปิดเย็น

Scroll to Top