ฝันเห็นไต้

ฝันเห็นไต้

ฝันเห็นไต้ ไต้ไฟ คบเพลิง หรือเห็นแสงไปลุก ตะเกียว โคม ที่ส่องแสงสว่าง ทายว่าจะได้รับเคราะห์หนักหรืออาจได้รับการบาดเจ็บ เปลี่ยนแปลง โยกย้าย จากหน้าที่การงานหรือที่อยู่อาศัย หากเคราะห์ร้ายที่ผ่านไปจะได้รับลาภเท่าเคราะห์ที่ได้รับ หรือที่หลายคนทราบคือทุกข์ลาภ ทำนายฝันช่วงนี้จะมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน ใฟ้ใช้สติก่อนพูดอีกนิด แต่ช่วงนี้จะได้รับข่าวดีจากการงาน กิจการหรือธุรกิจที่ทำอยู่

เลขนำโชค

เลข 4 เด่น

เลข 1 รอง

44 49 144 149 147

Scroll to Top