ฝันเห็นกล้วย

ฝันเห็นกล้วย

ฝันเห็นกล้วย ไม่ควรรับอะไรใหม่ๆมาทำ เพราะจะเสี่ยง ไม่ว่าจะทำอะไรก็เหมือนจะมีอุปสรรคไป …

ฝันเห็นกล้วย อ่านทั้งหมด