ฝันเห็นฝ่าเท้า

ฝันเห็นฝ่าเท้า

ฝันเห็นฝ่าเท้า เจ็บเท้า ปวดเท้าหรือของมีคมตำเท้าทายว่าคนในบ้านจะได้รับเคราะห์ ทุกข์ลา …

ฝันเห็นฝ่าเท้า อ่านทั้งหมด