ฝันเห็นปาก

ฝันเห็นปาก

ฝันเห็นปาก ปากเปื่อย เป็นแผล ปากเต็มไปด้วยเลือด ทายว่าจะเสียของรัก คนรัก สูญเสียเงินท …

ฝันเห็นปาก อ่านทั้งหมด