ฝันเห็นสวะ

ฝันเห็นสวะ

ฝันเห็นสวะ ลอยตามน้ำ เศษซากสัตว์ที่ลอยตามแม่น้ำ ทายว่าจะหมดเคราะห์ โรคภัยไข้เจ็บจะหาย …

ฝันเห็นสวะ อ่านทั้งหมด