ฝันเห็นพรวน

ฝันเห็นพรวน

ฝันเห็นพรวน ลูกพรวนหรือกระพรวน (กระดิ่ง) หากในฝันเห็นเด็กสวมกระพรวนทายว่าจะได้รับข่าว …

ฝันเห็นพรวน อ่านทั้งหมด