ฝันเห็นศีล

ฝันเห็นศีล

ฝันเห็นศีล ได้เห็นตนเองถือศีล ฟังธรรม ทำจิตใจให้สงบ ทายว่าจะหมดเคราะห์ เจ็บไข้ได้ป่วย …

ฝันเห็นศีล อ่านทั้งหมด