ฝันเห็นหนาม

ฝันเห็นหนาม

ฝันเห็นหนาม ตำตามร่างกายหรือส่วนใดก็ได้ ทายว่าจะได้รับเรื่องทุกข์ ไม่สบายใจ ระวังสิ่ง …

ฝันเห็นหนาม อ่านทั้งหมด