ฝันเห็นเท้า

ฝันเห็นเท้า

ฝันเห็นเท้า เท้าขาด เท้าหาย เป็นความฝันที่ไม่ดีนัก หรือหากในฝันมีคนเอามัดมาฟันขาตนเอง …

ฝันเห็นเท้า อ่านทั้งหมด