ระเบิด

ฝันเห็นระเบิด

ฝันเห็นระเบิด ประกายไฟ ระเบิดประกายไฟ ทายว่าจะหมดเคราะห์ ลาภลอยตามมา สิ่งที่เคยทำไว้จ …

ฝันเห็นระเบิด อ่านทั้งหมด